Publicēšanas datums IUB mājaslapā

Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma noteikumi

Līguma izpildītājs

Līgumcena

EUR

bez PVN

Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums
24.05.2016

Nr. VN 2016/13

Universālas komunālās mašīnas ar agregātiem piegāde

20.06.2016

pl. 14:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

 SIA “Alwark”, reģ.Nr.43603039779  EUR 121000,00  07.07.2016.
21.04.2016

Nr. VN 2016/11

Jauna iekrāvēja – ekskavatora piegāde

23.05.2016

pl. 14:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pasūtītāja iekrāvējs – ekskavators JCB 3CX-4WS

Atbildes uz jautājumiem

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

 SIA “Agritech”, reģ.Nr.40103246129  Līgumcena – 62385,15  08.06.2016.
14.03.2016.

Nr. VN 2016/7

Asfaltbetona AC-8 piegāde

18.04.2016

pl. 14:00

Nolikums

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

 SIA „Limbažu ceļi”, reģ.Nr.46603000113  Cena par 1t asfaltbetona AC-8: EUR 59,80  03.05.2016.
10.02.2016

Nr. VN 2016/2

  „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – jaunbūves Valmierā Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1 būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

11.07.2016

pl. 14:00

 

 

Nolikums

Nolikuma pielikumi un citi dokumenti

Detālplānojums

Atbildes uz jautājumiem 

Atbildes uz jautājumiem 2

Nolikuma grozījumi

Atbildes uz jautājumiem 3

Pazemes konteineru laukuma izbūve

Nolikuma grozījum Nr.2

Valmieras pilsētas pašvaldības tehniskie noteikumi

Atbildes uz jautājumiem 4

Nolikuma grozījum Nr.3

Atbildes uz jautājumiem 5

Atbildes uz jautājumiem 6

Atbildes uz jautājumiem 7

Atbildes uz jautājumiem 8

Nolikuma grozījumi Nr.4

Atbildes uz jautājumiem 9

 

 

 SIA “MONUM”, reģ.Nr.44103036801  EUR 6 598 000,00  05.09.2016.
27.11.2015

Nr. VN 2015/22

  „Degvielas piegāde”

28.12.2015

pl. 14:00

Nolikums

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

 SIA “LUKoil Baltija R”, Reģ.Nr.40003134777  *95 markas benzīns – 0,849 EUR
*Dīzeļdegviela – 0,783 EUR
 04.02.2016.
12.11.2015

 Nr. VN 2015/20

  „Tehniskās sāls piegāde”

10.12.2015

pl. 14:00

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

 SIA „Oil Logistic”, reģ.Nr.40003666550 1 tonna EUR 64,38 bez PVN.  23.12.2015
12.11.2015

Nr. VN 2015/19

   „Būvmateriālu, santehnikas, apkures
un elektromateriālu piegāde”

15.12.2015

pl. 14:00

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Materiālu saraksts

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

 1.daļai – Būvmateriālu piegāde – SIA „Tirdzniecības nams „Kurši”
2.daļai – Santehnikas materiālu piegāde – SIA „CITA SANTEHNIKA”
3.daļai – Apkures un karstā ūdensapgādes materiālu piegāde – SIA „Tirdzniecības nams „Kurši”
4.daļai – Elektromateriālu piegāde – SIA „Tirdzniecības nams „Kurši”
 Skatīt ziņojumu par rezultātiem  16.02.2016
01.10.2015

Nr. VN 2015/14

  „Tehniskās sāls piegāde”

05.11.2015

pl. 14:00

Nolikums  Ieprikums pārtraukts!    05.11.2015
23.04.2015

Nr. VN 2015/6

   „Vakuuma sūkšanas – slaucīšanas, pašgājējas mašīnas piegāde”

03.06.2015

pl. 14:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

   AS „FERRUS”,  Reģ.Nr.40003444852 Pašgājējas mašīnas piegādes cen: EUR 126000,01    08.06.2015
09.02.2015

Nr. VN 2015/2

  Asfaltbetona AC-8 piegāde

18.03.2015

pl. 14:00

Nolikums

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA „Limbažu ceļi”,  reģ.Nr.46603000113 Piedāvātā cena par 1t asfaltbetona AC-8: EUR 65,40.

Attālums no Mālu ielas 1, Valmierā līdz asfaltbetona saņemšanas vietai ir: 6km.

 20.03.2015
23.12.2014

 Nr. VN 2014/22

 Vakuma sūkšanas – slaucīšanas pašgājējas mašīnas piegāde

09.02.2015

pl. 14:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

Ieprikums pārtraukts!  

 

 10.04.2015
21.10.2014

Nr. VN 2014/21

Būvmateriālu, santehnikas, apkures
un elektromateriālu piegāde

27.11.2014

pl. 14:00

Nolikums

Materiālu saraksts

Atbildes uz jautājumiem

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

1. daļai: SIA „DEPO DIY”
2. daļai: SIA „Santehnikas resursi”
3. daļai: SIA „DEPO DIY”
4. daļai: SIA „DEPO DIY”
 1. daļai: Piedāvājuma cena EUR 20820,76 bez PVN 21%, materiālu piegādes ātrums līdz 1h, atlaide no cenas 10%.
2. daļai: Piedāvājuma cena EUR 9349,76 bez PVN 21%, materiālu piegādes ātrums 3 darba dienu laikā, atlaide nav.
3. daļai: Piedāvājuma cena EUR 13294,94 bez PVN 21%, materiālu piegādes ātrums līdz 1h, atlaide no cenas 10%.
4. daļai: Piedāvājuma cena EUR 2447,57 bez PVN 21%, materiālu piegādes ātrums līdz 1h, atlaide no cenas 10%.

18.12.2014

07.10.2014

Nr. VN 2014/20

Degvielas piegāde

24.11.2014

pl. 14:00

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

 SIA „LUKoil Baltija R”