Smiltenes iela 2a

Smiltenes iela 2a, Valmierā

2023.gada 11.augustā tika pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Smiltenes ielā 2a, Valmierā, Valmieras novadā. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “SANART”, būvkom. reģ. Nr. 5492-R. Projekta ietvaros tika veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu…

J. Enkmaņa iela 1. Pēc renovācijas.

J. Enkmaņa iela 1, Valmierā

2023.gada 31.augustā tika pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi  daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jāņa Enkmaņa  ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, piesaistot līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Iepirkuma procedūras rezultātā, darbus veica SIA “Krafter”, būvkom. reģ. Nr. 12556.…

A. Upīša iela 2a. Pēc renovācijas.

A. Upīša iela 2a, Valmierā

2023.gada 27.jūlijā tika pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai A.Upīša ielā 2a, Valmierā, Valmieras novadā. Iepirkuma procedūras rezultātā, darbus veica SIA “Krafter”, būvkom. reģ. Nr. 12556. Projekta ietvaros tika veikta ēkas ārsienu siltināšana, izmantojot ventilējamas…

L.Laicena iela 13 pēc renovācijas.

L.Laicena iela 13, Valmierā

2023.gada 30.martā tika pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai L.Laicena ielā 13, Valmierā, Valmieras novadā. Iepirkuma procedūras rezultātā, darbus veiks SIA “Labā māja Latvija”, būvkom. reģ. Nr.7377-R. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un…