Rīgas iela 18

2018.gada 28.maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 133427,89 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 18, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta…

Beātes iela 23

2018.gada 28.maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 276 900,22 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Beātes ielā 23, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta…

Diakonāta iela 1

2018.gada 28.maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 261571,76 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Diakonāta ielā 1, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta…

Īres nami Valmierā Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8.

Kopējā līguma summa  EUR 6 598 000,00 bez PVN 21% (t.sk. projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, garantijas perioda nodrošināšana – 5 gadi). Ēku (Mālu iela 1, Ķieģeļu iela 8) kopējā platība 8246,80m², dzīvokļu platība 6398,00m². Teritorija Būvniecības apjomos paredzēts arī visas plānojamās teritorijas labiekārtojums ar 150 autostāvietām (t.sk. 2…