Īres nami Valmierā Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8.

Kopējā līguma summa  EUR 6 598 000,00 bez PVN 21% (t.sk. projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, garantijas perioda nodrošināšana – 5 gadi). Ēku (Mālu iela 1, Ķieģeļu iela 8) kopējā platība 8246,80m², dzīvokļu platība 6398,00m². Teritorija Būvniecības apjomos paredzēts arī visas plānojamās teritorijas labiekārtojums ar 150 autostāvietām (t.sk. 2…

Stacijas iela 14

2017.gada 28.decembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 119 075,35 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 14, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.…

K.Baumaņa iela 2

2017.gada 28.decembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 73 937,36 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kārļa Baumaņa ielā 2, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu…

Stacjas 31 2 1

Stacijas iela 31

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu 2014.gada jūnijā uzsāktā SIA “Valmieras Namsaimnieks” apsaimniekotās daudzdzīvokļu mājas Stacijas ielā 31 renovācija ir pabeigta 2014.gada decembrī. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, projekta ietvaros ir nosiltināts mājas cokols, fasāde, pagraba…