siguldas pirms

Siguldas iela 12

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu maijā uzsākta SIA “Valmieras Namsaimnieks” apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājasSiguldas ielā 12, Valmierā renovācija. Projekta ietvaros tiek veikta fasādes, cokola, pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ūdensapgādes, siltummezgla un apkures…

rigas26pirms

Rīgas iela 26

2011.gada augustā Valmierā noslēgusies daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 26 renovācija, kuru SIA “Valmieras Namsaimnieks” uzdevumā veica SIA ”EKERS”. Renovācijas laikā siltināta mājas fasāde, pamati, bēniņi un pagraba pārsegums, nomainīti koka logi, nosiltināti pagraba maģistrālie cauruļvadi…

rigas16pirms

Rīgas iela 16

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu noslēgusies SIA “Valmieras Namsaimnieks” apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 16 renovācija. Projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rīgas ielā 16 tika siltināta mājas cokola daļa, fasāde, bēniņu pārsegums, mainīti koka logi un durvis,…

rigas 1 pirms

Rīgas iela 1

2013.gada oktobrī ir pabeigta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu jūlijā uzsāktā SIA “Valmieras Namsaimnieks” apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 1, Valmierā renovācija. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA „DDK Nami”. Projekta ietvaros veikta fasādes, cokola,…