Tirgus iela 2, pēc renovācijas.

Tirgus iela 2, Valmierā

2023.gada 18.janvāri tika pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Tirgus ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Iepirkuma procedūras rezultātā, darbus veiks SIA “RIKO”, būvkom. reģ. Nr. 0219-R. Projekta ietvaros tika veikta ārsienu, pamatu, pagraba un jumta…

Stacijas ielas 39 ēka pēc renovācijas

Stacijas iela 39, Valmierā

2022.gada 23.decembrī ir pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 39, Valmierā, Valmieras novadā. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “EKERS” Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju…

V.Baloža iela 7 pirms renovācijas

V. Baloža  iela 7, Valmierā

2022.gada 24.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 185’064,40 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Voldemāra Baloža  ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu…

Tirgus ielā 2, Valmierā. Bilde pirms renovācijas.

J. Enkmaņa iela 1, Valmierā

2022.gada 25.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 175’424,71 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņa Enkmaņa  ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu…