Rūpniecības iela 42

2021.gada 24.februārī ir pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rūpniecības ielā 42, Valmierā. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “ACCENT BŪVE” Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba pārseguma siltināšana, logu, durvju nomaiņa, jumta pārseguma…

Valmieras Namsaimnieks Logo

“Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jāņa Enkmaņa ielā 1, Valmierā” (ID Nr. VN2021/4ERAF)

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Turpinot realizēt energoefektivitātes paaugstināšanas projektus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” izsludina iepirkumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā…