“Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jāņa Enkmaņa ielā 1, Valmierā” (ID Nr. VN2021/4ERAF)

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Turpinot realizēt energoefektivitātes paaugstināšanas projektus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” izsludina iepirkumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā…

Tuvojas piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās”

Tuvojas piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumu ietvaros: “Energoefektivitātes paaugstināšana…