pagalmi

Pagalmu labiekārtošana

Kopš 2012.gada septembra Valmieras daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem savu namu apsaimniekošanai ir iespēja saņemt Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējamu, piemēram, energoaudita veikšanai, ēku vienkāršotai renovācijai, kā arī pagalmu labiekārtošanai. Līdzfinansējuma saņēmēja atbilstības kritēriji, līdzfinansējuma apjoms, atbalstāmās aktivitātes un…

DSC 0018 maza

Izmaiņas mājdzīvnieku turēšanas noteikumos Valmieras pilsētā

20.septembrī spēkā stājušies grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.187 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā”. Grozījumi paredz, ka Valmieras pilsētas pašvaldības izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā ir jāreģistrē tikai…