SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” informē par ražošanā neizmantoto pamatlīdzekļu un inventāra (skatīt pievienoto sarakstu) pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2020.gada 7.septembrī plkst.17.30, Semināra ielā 2A, Valmierā, aktu zālē.

You are here: