Tuvojas piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās”

You are here: