Informējam, ka uz laiku tiek pārtraukta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa, t.sk. plombēšana.

You are here: