Paziņojums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mālu ielā 1, Valmierā īres tiesību izsoles otro kārtu

You are here: