Vienota pieslēgšanās kārtība E-Namsaimniekā

No 2018.gada Janvāra pieslēdzoties E-namsaimniekā turpmāk visiem būs jāievada līguma numurs, kas redzams uz rēķina un ir 8 ciparu garš. Un parole sākumā ir tāda pati kā līguma nr. Pēc tam to ir iespējams nomainīt. Šīs…

Klientu ērtībai e-rēķins internetbankā

  E-rēķins SEB bankā.   SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” piedāvā SEB bankas klientiem turpmāk rēķinus saņemt elektroniski. Tā ir iespēja sagatavotos rēķinus saņemt, apskatīties un apmaksāt Internetā.   Informācija par e-rēķina saņemšanas iespēju internetbankā pieejama: http://www.seb.lv/ikdienas-pakalpojumi/norekini/e-rekinu-sanemsana-un-automatiska-apmaksa VALMIERAS…

Aicina uz Lielo talku pie Ģīmes upītes ietekas Gaujā

Sestdien, 22.aprīlī, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina uz Ģīmes upītes ietekas Gaujā sakopšanas talku. Tādējādi tiks turpināta jau 2016.gadā Lielajā talkā aizsāktā Gaujas krastu sakopšana. Talkas norise plānota plkst.10.30–12.30, uzsākot upītes attīrīšanu no kritušajiem kokiem, zariem un…

Klientu ērtībai e-rēķins internetbankā

20.01.2017. SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS sadarbībā ar AS SWEDBANK no šī gada. janvāra uzsāk jauna pakalpojuma ieviešanu – rēķinu saņemšanu SWEDBANK internetbankā. Pakalpojuma ieviešana nodrošinās klientiem iespēju drošāk, ērtāk un ātrāk saņemt un apmaksāt rēķinus. Turklāt klienti…

ligums

Parakstīts līgums par daudzdzīvokļu īres nama būvniecību Valmierā

2016.gada 27.septembrī Valmieras pilsētas pašvaldībā tika parakstīts līgums par daudzdzīvokļu īres nama būvniecību Valmierā, Ķieģeļu ielā 8/Mālu ielā 1. Līgumu parakstīja SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Valdis Jēgers, valdes locekļi Kaspars Kalniņš un Jānis Zemļickis, kā…